Uitspraakoefeningen

combinaties tweeklanken

IJ/EE bestandsnaam.mp3

deeltijd ijsbeer keizersnee speelplein leeftijd eigeel
heimwee eindfeest medelijden vrijspreken

IJ/EU bestandsnaam.mp3

kleurrijk deurstijl bijkeuken keukenmeid treindeur
wijngeur zijvleugel speurwijze wijsneus geurrijk

OU/UI bestandsnaam.mp3

duivenhouder vrouwenhuis trouwfuif uitbouwen huizenbouw
fruitboomhout huisvrouw tuinbouw schuilhouden thuisfout

UI/EU bestandsnaam.mp3

peutertuin schuifdeur scheurbuik jeugdpuistjes huisdeur
bruinkleurig kruidengeur huis- tuin- en keuken reuzespuit
huisvredebreuk