Oliecrisis in België

www.studiebazaar.be

Vul al de preposities in. Vind je het moeilijk dan krijg je een hint. Klik dan op Controleer.
Schrijf daarna de werkwoord / prepositie combinaties op en reconstrueer de tekst.


oliecrisis.jpg
foto: Wikipedia.org
Het ontbreekt België bodemrijkdommen.
België is ook een doorvoerland: veel van de producten die hier gemaakt worden zijn bestemd de export.
België heeft dus veel belang goede relaties met de andere landen.
Alle Belgen delen de rijkdom die door de export gecreëerd wordt.
Maar voor zijn energie is België grotendeels afhankelijk andere landen.
De Belgische economie is dus niet bestand een grote stijging van de olieprijzen.
Zelfs een lichte stijging van de olieprijzen noodzaakt een ingreep van de overheid.
Tijdens een oliecrisis moet de overheid overgaan strenge maatregelen.
De burgers moeten hun energiefactuur bezuinigen.
Wie betrapt wordt verspilling moet streng bestraft worden.