De eerste wereldoorlog.

www.studiebazaar.be

Vul DE, HET, EEN of ..... (vijf puntjes) in. Klik dan op Controleer.
Bron: Wikipedia.org


eerstewereldoorlog.jpg
foto: Wikipedia.org
Eerste Wereldoorlog startte voor België op 4 augustus 1914 met binnenvallen van Duitse troepen. Het lukte Belgen alleen om opmars van Duitsers te vertragen, maar al in oktober moest Belgische leger zich terugtrekken tot achter IJzer in uiterste westen. legerleiding was eentalig Frans en Vlaamse soldaten die mee streden aan front konden vele bevelen niet verstaan, hierdoor stierven velen nutteloze dood. In deze omstandigheden ontstond frontbeweging, die zich tegen situatie aan front verzette. Koning Albert bleef in België maar regering trok zich terug in Franse Le Havre. Van echt verzet was weinig sprake, maar ook aantal mensen dat samenwerkte met de Duitse bezetters was klein. Eind september 1918 begon bevrijdingsoffensief waarna op 11 november wapenstilstand werd gesloten. Bij Verdrag van Versailles in 1919 werd neutraliteitspositie van België opgeheven en annexeerde België Duitse gebieden Eupen, Malmedy en Sankt Vith, zogenaamde Oostkantons.