Pater Damiaan

www.studiebazaar.be

Vul al de preposities in. Vind je het moeilijk dan krijg je een hint. Klik dan op Controleer.
Schrijf daarna de werkwoord / prepositie combinaties op en reconstrueer de tekst.


damiaan.jpg
foto: Wikipedia.org
Pater Damiaan wijdde zich de verpleging van melaatsen in Honolulu, een eiland van Hawaï. Melaatsheid is besmettelijk, en daarom wilden gezonde mensen zich niet hen inlaten. Niemand bekommerde zich hen. Pater Damiaan streefde er alle melaatsen een goede verzorging te bieden. Hij ging ervan uit dat iedereen recht heeft een waardig einde. Hij bereidde de melaatsen voor hun dood.
Hij moedigde de melaatsen er aan elkaar te helpen. Zo gaf hij een eerste aanzet een verbetering van hun situatie. Pater Damiaan was niet bevreesd wat de toekomst brengen zou. Maar pater Damiaan kon zelf niet ontsnappen de ziekte. Hij werd uiteindelijk zelf ziek, en moest daarom afzien een terugkeer naar België. In het jaar 1888 stierf hij, melaats en armoede , maar zal altijd herinnerd blijven.