De baas en zijn secretaris

www.studiebazaar.be

Vul een D, een T of niets in. Zet ..... (vijf puntjes) voor niets. Klik dan op Controleer.
Bron: Groot Grammaticaboek, An Wuyts


baasensecretaris.jpg
foto: Wili Hybrid bij Flickr.com
Baas:
Verstuur je deze brieven vandaag nog? En heb je de dossiers al geklasseerd?
Secretaris:
U heb mij niet gezegd dat ik dat moest doen. U vind misschien dat ik spontaan dossiers moet klasseren.
Baas:
Je veronderstel toch niet dat ik elke dag opnieuw jouw takenlijstje maak.
Secretaris:
U vergis zich: dossiers klasseren staat niet in mijn contract.
Baas:
Goed. Voor klachten wend je je best tot de personeelsafdeling. Je vermoed waarschijnlijk wel wat dat betekent.
Secretaris:
Geen probleem. Maar in het vervolg klasseer u dan maar zelf uw dossiers en verzend u zelf uw brieven.